zondag 9 november 2008

De Zestien Types

Omdat er vier dichotomieën zijn kunnen er 16 mogelijke combinaties gevormd worden. Deze noemen we types en elk type bestaat uit vier leiders die de voorkeuren aanduiden, zoals INTJ, ESFP,...
Mensen voelen zich comfortabeler en meer op hun gemak met de processen waar zij een voorkeur voor hebben en met de attitudes waarmee ze deze willen gebruiken.

Bijvoorbeeld, als jij een voorkeur hebt voor de Extraversion attitude, dan is het waarschijnlijk dat je meer zelfvertrouwen hebt en effectiever bent in het omgaan met de buitenwereld dan met de Introversion wereld van concepten, ideeën en innerlijke ervaringen.

Als je een voorkeur hebt voor het waarnemingsproces van Sensing, dan heb je waarschijnlijk meer vertrouwen en ben je effectiever in het omgaan met feiten en realiteiten dan in het omgaan met theorieën en mogelijkheden, die meer in de sfeer van Intuition zitten.

Als je een voorkeur hebt voor het oordeelproces van Thinking, dan vertrouw je waarschijnlijk veel meer op objectieve thinking oordelen dan op de waarden die aan de grondslag liggen van Feelingbeoordelingen.

En als je een voorkeur hebt om Judging te gebruiken eerder dan Perceiving in het interageren met de wereld rondom jou, dan voel je je waarschijnlijk meer op je gemak als je de gebeurtenissen van je leven kan organiseren eerder dan wanneer je alleen maar kan ervaren en je aanpassen aan wat er gebeurt.

Aan de andere kant, als jij een voorkeur hebt voor Introversion, Intuition, Feeling en Perceiving dan is het omgekeerde van de bovenstaande beschrijving waarschijnlijk meer van toepassing op jou.

Geen opmerkingen: